Thiền Viện Minh Quang Sydney

         Lịch Sinh Hoạt Năm 2017                     

Ngày Dương Lịch

Ngày Âm Lịch

Lễ

Ghi chú

Thứ Sáu  27/01/2017

30 Tháng Chạp

Họp Cuối Năm,

Tiêc Cuối Năm, văn nghệ

Bắt đầu 6:30pm

 

 

Sám Hối

Đón giáo thừa.

Bắt đầu 10:15pm

 

Thứ Bảy 28/01/2017

Mùng 1 Tết

Tết Đinh Dậu

 11:00 am

Múa Lân Đốt pháo

Chủ nhật  05/02/17

Mùng 9 Tết

Thuyết Pháp Đầu Năm

 

Chủ nhật 26/02/2017

Mùng 1 Tháng Hai

Kỹ niệm ngày Tồ Sư MĐQ vắng bóng

Bắt đầu 10:00am

Thứ Tư 10/05/2017

15 Tháng Tư

Lễ Phật Đản (PL 2639)

Bắt đầu 10:00am

An Vi Phật

Chủ nhật 25/06/2017 02 Tháng Sáu Sinh NhậtThầy MH Ngày giờ sẽ thông báo

10-20/7/2017

Thứ Hai 10/7/2017

Khóa Tu Học An Cư kiết đông

Chùa Pháp hoa

Adelaide

Thứ Tư 12/07/2017

19 Tháng Sáu

Lễ Đại Tường Măn Tang SO Giác Nhiên

Ngày giờ sẽ thông báo
    Lễ Khánh Thành Tháp Xá Lợi Ngày giờ sẽ thông báo
   

Lễ Viá Quán Thế Âm

Bồ Tát 

Ngày giờ sẽ thông báo

Chủ nhật  03/09/2017

13 Tháng Bảy

Lễ Dâng Y Ca Sa

Bắt đầu 10:00am

Thứ Ba  05/9/2017 15 Tháng Bảy Lễ Vu Lan Bắt đầu 10:00am

Chủ nhật  Tháng 12

 

Lễ Phát Thưỡng GDPT

Bồ Đề Minh Quang

Sẽ thông báo

Chủ nhật 24-28Tháng 12

07 -11Tháng 11

Khóa Tu Học Phật pháp Úc Châu kỳ 17

Tại Melbourne

Thứ Năm 03/01/2018

17 Tháng 11

L Viá A Di Đà

Bắt đầu 7:00pm

Thứ Năm 15/02/2018

30 Tháng Chạp

Họp Cuối Năm,

Tiêc Cuối Năm

Bắt đầu 6:00pm

   

văn nghệ Sám Hối

đón giao thừa.

10:15pm

Thứ Sáu 16/02/2018

Mùng Một Tết

Tết Mậu Tuất

 

 

                                                      Bị Chú :

                                                    - Sám Hối : Mỗi tháng 2 lần vào ngày 14 và 30 âm lịch lúc 7:30pm

                                                                 - Tu Tịnh Nghiệp : Mỗi hai tuần vào Chủ Nhật (không trùng ngày giảng pháp)