Tiểu Sử Tổ Sư

 Minh Đăng Quang

 

Chương Trình Sinh hoạt Trong Năm

Buổi Thuyết Pháp:

- Hai tuần một lần vào ngày Chủ Nhật từ 10:30am.(Có thể nghe qua mang lưới Chương trình Paltalk trực tiếp "Sinh Hoạt Phật Pháp On Line" lúc 10:30 sáng giờ Sydney Úc Châu )

Thời khóa giàng Pháp của Hòa Thượng Thích Minh Hiếu trên Paltalk:
 
Hai tuần 1 lần vào sáng Chủ Nhật từ 10:30 đến 12:00.
 
Để nghe giảng Online, các đạo hữu phải có PALTALK MESSENGER.
  1. Log on to Paltalk Messenger.
  2. Dưới Actions chọn “Joint a Chat Room”.
  3. Dưới “Browse Categories” (panel bên trái) chọn “Religion & Spirituality” – “Buddhism”.
  4. Trên panel bên phải mở (double click) “Minh Quang Dharma Talk” để vào Voice  Room của Minh Quang nghe giảng trực tiếp từ Thiền viện Minh Quang Sydney, Australia.
Thực Tập Thiền

- Mổi Ngày từ 7:30pm.

- Sám hối: mỗi tháng 2 lần vào ngày 14 và 30 âm lịch lúc 7:30pm.

- Tu Tịnh Nghiệp Mỗi hai tuần vào Chúa Nhựt (không trùng ngày giảng pháp)

HÃY   TỰ   MÌNH   THẮP   ÐUỐC   MÀ   ÐI